Co si představit pod pozáručním servisem?

Pozáruční servis probíhá v několika krocích a je rozdílný dle kontrolovaných dveří.

Servis dveří otočných.
Začneme kontrolou funkčnosti dveřního křídla a jakou silou je nutné dveře otevírat či zavírat. Pohledem nebo i vodováhou zjistíme rovinnost dveří a jak těsní do obložkové zárubně. Při vizuální kontrole zjistíme opotřebovanost pantů, dveřního křídla obložky a kování s protiplechem. Promažeme všechny otočné prvky a utáhneme všechny šroubovatelné části. Zkontrolujeme jak dveře doléhají do obložky a na těsnění. Zkontrolujeme i funkčnost těsnění nasazeného do obložkové zárubně. Při posunu obložkové zárubně ze svého původního zapěnění provedeme vyříznutí zárubně a její opětovné zapěnění do rovné polohy.

Servis dveře bezpečnostních, zvukově izolačních a požárně odolných. 
Začneme kontrolou funkčnosti dveřního křídla a jakou silou je nutné dveře otevírat či zavírat. Pohledem nebo i vodováhou zjistíme rovinnost dveří a jak těsní do obložkové zárubně. Při vizuální kontrole zjistíme opotřebovanost pantů, dveřního křídla obložky a kování s protiplechem. Promažeme všechny otočné prvky a utáhneme všechny šroubovatelné části. Zkontrolujeme jak dveře doléhají do obložky a na těsnění. Zkontrolujeme i funkčnost těsnění nasazeného do obložkové zárubně. Při posunu obložkové zárubně ze svého původního zapěnění provedeme vyříznutí zárubně a její opětovné zapěnění do rovné polohy.

Zkontrolujeme funkčnost zámkové lišty a promažeme celý komplet. Zkontrolujeme pevnost pevných trnů a jejich upevnění v dveřním křídle. Zkontrolujeme uzavírací otvory jejich opotřebení. Zkontrolujeme funkčnost padací zvukově izolující lišty. Překontrolujeme celkově celý dveřní komplet a míru jeho poškození. Zkontrolujeme kvalitu stálosti upevnění zárubně ve zdi. Pokud je dveřní komplet doplněn samozavíračem zkontrolujeme jeho nastavení a promažeme.

Na základě kontroly a jejího výsledku vydáme doklad o provedené kontrole, který dokládá to, že prvek odpovídá stavu v kterém byl původně předán a slouží dobře ke svému účelu. Tento doklad je nutný jak pro požární ochranu objektů z důvodů požární ochrany a pro pojišťovnu při vyřizování pojistných smluv.

U servisu dveří posuvných zkontrolujeme:

  • kvalitu posuvu, jeho lehkost
  • funkčnost brzd a dojezdů
  • funkčnost spodního vodícího trnu
  • osazení mušle
  • funkčnost WC zamykání a protiplech v dorazovém sloupku
  • kvalitu upevnění vodící lišty – garnýže
  • celkovou kvalitu dveří