Jak probíhá předání namontovaných dveří Sapeli?

K předání namontovaných dveří je přistoupeno po kvalitně dokončené montáži. Dveřní komplety jsou osazeny včetně namontovaných doplňků a všechno je vyzkoušeno. Předmětem předání celého díla je kontrola správnosti osazených dveří. Jejich otevírání a osazení kováním. Dveře musejí doléhat na těsnění a lehce zamykat dle dodaného kování. Musí být vyzkoušeno WC zamykání a případné doléhání zvukově izolační lišty. 

Při předání díla je důležité aby byl zástupce objednavatele nebo objednavatel osobně. Případné reklamace díla řešíme dle reklamačního protokolu a dle platné legislativě v daném období. Provádíme záruční a pozáruční servis.

O předání je sepsán tzv. předávací protokol, kde může být uvedena případná vada či nedodělek díla. Na základě předávacího protokolu je poté vystavena závěrečná doplatková faktura. Při předání jsou také vyhotoveny doklady k dveřím se specifickými vlastnostmi a doklady vyžadované současnou legislativou ( prohlášení o shodě atd.)
V objednávce na celé dílo je uvedena příslušná záruční doba, po kterou dílo musí odpovídat specifikaci díla. Záruční doba může být rozdílná, protože v sortimentu dveří SAPELI jsou i výrobky. které mohou mít delší než zákonnou záruční dobu ale při dodržení specifikovaných podmínek. Prováděné pravidelné kontroly a seřizovat dveře.